ลูกค้าสัมพันธ์ 1602
ADVICE IT INFINITE CO., LTD.
05 สิงหาคม 2563 (ชิ้น)
14,210
ขายวันนี้
435
รับเคลมวันนี้
141
ส่งกลับคืนวันนี้
294
เคลมสะสม เพิ่ม / (-ลด)
 
สะสม ปี 2563 (ชิ้น)
3,043,920
ขายสะสม
41,420
รับเคลมสะสม
40,804
ส่งกลับคืนสะสม
2,847
อยู่ระหว่างการเคลม ณ.วันนี้
 
ค่าเฉลี่ย
1.36%
% การเคลม : ยอดขาย
191
รับเคลม เฉลี่ยต่อวัน
188
ส่งกลับคืน เฉลี่ยต่อวัน
12 วัน
ระยะเวลาในการเคลมเฉลี่ย (TAT)